Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 4G/3G/GPRS via Licera.

Tips och övrig info

2023-05-24

Inloggningsförfarande

Ändringen av inloggningsförfarande är genomfört och testat! Det innebär att ni nu framöver skall logga in med @structab.com