Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 4G/3G/GPRS via Licera.
2024-06-13

Driftstörning

07:20
Vi har nu växlat tillbaka till det ordinarie internet. Ni kommer att behöva logga 
in på nytt och det kan ta upp till tio minuter innan de DNS-uppslag vi behöver ändra
slår igenom på internet.

Vi kommer nu att börja sammanställa nattens händelse och begära in incidentrapporter från de som i olika led ansvarar för vår access till internet.

07:10
Vi förbereder nu för att växla tillbaka till det ordinarie internet igen.

04:23
Ingen prognos från vår internetleverantör om när felet kommer vara löst.

Vi går nu över på vår reservaccess. Trafiken kommer vara starkt begränsad så vänligen undvik att starta kartor och andra grafiskt tunga funktioner. Starta inte fler uppkopplingar än absolut nödvändigt.

Vid den här övergången behöver vi peka om lite DNS-uppslag och det kan ta en kort stund innan det slår igenom ute på internet.

Det betyder att ni nu bör kunna komma i kontakt med era HD-Trpt, men VPN-tunnlar som krävs för vissa länkar kommer inte att fungera den här vägen.

01:53
Problemet ligger hos Telenor. Felsökning pågår hos både dem och vår primära internetleverantör NETatONCE.

01:50
Vi förbereder nu en övergång till vår reservinternetaccess. 

01:22
Kontakt med vår internetleverantör och det är fler än Slottsmöllan som är drabbade.
Tyvärr ingen prognos när felet skall vara löst

00:50
Det är Stopp på inkommande internetaccessen. 
Vi söker supporten hos vår internetleverantör

00:25
Personal på väg in till Slottsmöllan för felsökning

00:20
Vi har problem med vår SDS. 
Felsökning pågår. 

Tips och övrig info

  • Vid problem med EMV-betalningar via Bambora
    Gå in på Bamboras sida för onlinestatus för att se mer information:
    https://onlinestatus.bambora.com/
  • Vår driftinfosida stödjer RSS-feed! Dvs att ni kan får meddelanden när vi gör uppateringar. Sök på https://www.structab.se/rss i den RSS-feeder du valt att använda.