Driftinformation

Här publiceras av Structab AB kända driftstörningar avseende vår serverdrift, internet, EMV och/eller 4G/3G/GPRS via Licera.

Tips och övrig info

  • Vid problem med EMV-betalningar via Bambora
    Gå in på Bamboras sida för onlinestatus för att se mer information:
    https://onlinestatus.bambora.com/
  • Inloggning mot vår SDS skall göras via MS Remote app eller via webben "https://app.structab.se" samt din personliga inloggning (OBS! tänk på att använda domänen @structab.com)
  • Vår driftinfosida stödjer RSS-feed! Dvs att ni kan får meddelanden när vi gör uppateringar. Sök på https://www.structab.se/rss i den RSS-feeder du valt att använda.