Ingenico iPP350 betalterminal

EMV-betalterminalen Ingenico iPP350 är direkt ansluten till MegTax 410 och 350 med kommunikationsmodul. Den använder SIM-kortet i MTCOM300 (GPRS)/MTCOM310 (3G)/ MTCOM340 (4G).

Den slås på/av automatiskt via taxametern och kan läsa förarkort mm. Den är också förberedd för NFC-betalning (kontaktlösa kort) och Postcharge (reserverade belopp).

MegTax 410

MegTax 350