Structab Redovisningscentral

Enkel och säker redovisning av din taxiverksamhet
- Mikael, vd Structab
Med taxametertillverkaren och en certifierad RC samma fyra väggar hos oss i Halmstad, får du absolut trygghet för korrekt insamling och överföring av nödvändiga taxameterdata.
- Mikael, vd Structab

Välkommen till Structabs Redovisningscentral

Structabs redovisningscentral är godkänd av Transportstyrelsen. Det innebär att Structab finns med som val i Transportstyrelsen e-tjänst för Åkare.
Vår Redovisningscentral är redo att ansluta taxiföretag som har MegTax eller Frognes taxametrar i sina fordon.

Structab och MegTax är certifierade av Transportstyrelsen

Du som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet ska föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en redovisningscentral. Skyldigheten att föra över uppgifter gäller för alla fordon som är anmälda för taxitrafik och har taxameter. Alla MegTax-taxametrar uppfyller dataöverföringskraven och Structab är certifierat som redovisningscentral för alla MegTax- och Frogne-taxametrar.

Vad gäller för RC?

Anmälan till RC:
Du som bedriver taxiverksamhet är skyldig att föra över uppgifter från taxametern till en Redovisningscental. Det här behöver du göra: 
  1. Teckna avtal med vår RC (eget avtal eller avtal via din taxicentral)
  2. Anmäl fordon till vår RC – länk till formulär för fordonsanmälan
  3. Anmäl på Transportstyrelsen vilken RC du har valt för ditt/dina fordon.
Data till RC minst 1 gång/vecka:
Enligt lag ska taxiregistrerat fordon minst en gång per vecka skicka in data till RC. Ska fordonet stå still i mer än 7 dagar ska detta anmälas till vår RC. Smidigast att hantera detta är att skaffa en inloggning till RC (Se Inloggning i menyn ovan). Går även att använda formulären i menyn ovan (Fordon tillfälligt ur drift) eller mejla till rc@structab.se.
Om data inte överförs, ser Transportstyrelsen att du har uteblivna överföringar och då kan ditt taxitrafiktillstånd bli återkallat.

Tänk på!
Alla förändringar gällande Regnr och Organisationsnummer (t ex bilbyte och ägarbyte) måste anmälas även till vår RC. Använd formuläret i menyn ovan, eller mejla till rc@structab.se. Även när fordon avregistreras som taxi ska detta anmälas till oss och Transportstyrelsen.
Det går bra att höra av sig för att kontrollera att dina uppgifter och dina fordon är korrekt registrerade, och att föra över data enligt gällande regler.
Kontakta oss på rc@structab.se eller telefon 035-190 300.

Structab Redovisningscentral

Certifierad taxiredovisning för MegTax och Frogne taxametersystem

Formulär och avtal

Anmälan till RC:
Anmäl fordon till vår RC

Fordon tillfälligt ur drift:
Anmäl fordon ur drift

Fordonsbyte RC:
Anmäl fordonsbyte

Avregistrering RC:
Anmäl avregistrering

MegTax 410

Den absoluta toppmodellen

MegTax 350

”Stand-alone” taxameter

Betala och kvittera

Betallösning efter behov