Avtal

Bifogat har du ett Avtal som PDF. 

Gör så här:
1. Ladda ner avtalet
2. Fyll i de grå fälten på DATORN, inte handtextat!
3. Skriv ut och underteckna
4. Skicka in det till oss med brev, eller scanna och maila till rc@structab.se.

Du kan även få hjälp av din verkstad, de har den info du behöver.

Bifogade filer
Avtal Åkerier 2024