Fordonsanmälan RC

För närvarande kan ni inte anmäla bilar med ett O(Olle) i första delen i registreringsnumret. Anmäl dessa via mail till rc@structab.se

 Namn:
Epostadress:

Registreringsnummer (ej personlig skylt):
Korrekt registreringsnummer är enligt 'MLB 842'.
Endast stora bokstäver och mellanslag i mitten.
Sista siffran kan även vara en bokstav.Fordon – Serienummer Taxameter:
Avser serienummer på enhet som innehåller ackumulerade totaler.
För MT300 är det systemenheten MTSE200 och för MT310/350/410 respektive manöverenhet

Organisationsnummer:
Övriga uppgifter (frivilligt):