Våra senaste

Nyheter

2024-07-04

MAG 2024

I höst, närmare bestämt skiftet september oktober kommer vi att samlas för 25 :e gången till stormöte i MAG. Även i år träffas vi på Åkerblads Hotell i Tällberg Dalarna.
Det blir mycket info från Structab, men även Holmedal Data deltar.

Inbjudan skickas ut under vecka 28, både till din analoga och digitala postlåda.

Väl mött!
Read more

RC-inloggning

Nu lanserar vi en inloggning för alla taxiägare till vår Redovisningscentral.

Här får man en överblick över sina anslutna fordon, och kan själv sätta fordonen ”ur drift” vid semester, verkstad mm.

Read more
2023-11-20

iPP350 byts mot Lane3000

Från början av 2024 kommer vi att byta ut befintliga  iPP350 mot Lane3000. Som vi tidigare informerat om så upphör certifikatet att gälla för iPP350 2024-12-31.


Read more