Structab

Företaget

Structab AB har sitt säte i Halmstad och har dessutom ett kontor i Kungsbacka. Vi har en liten effektiv organisation som består av 15 anställda. Vi har lång erfarenhet med utveckling av elektronik avsedd att arbeta i besvärliga miljöer. Våra produkter vänder sig framförallt mot området mobila datasystem, där vi tar fram både hård- och mjukvara.
Tillverkning av våra produkter sker via lego på Propoint AB i Kungsbacka. Detta ger våra kunder en trygghet.
Mikael, Vd
Structab är ett ingenjörsbolag med fokus på teknisk innovation inom mobil fordonsuttrustning.
Mikael, Vd

Idé & historik

Structab AB startades i Halmstad 1994 av Jan Åkesson och Mikael Andersson. Båda med en gedigen erfarenhet av utveckling av taxametrar sedan början av 80-talet, då de arbetade på Haldex taxameterdivision.

1996 lanserades Megtax som med sina öppna gränssnitt och möjlighet till integration med befintliga boknings- och ekonomisystem var något helt nytt. Redan 1998 bildades användareföreningen MAG (Megtax användargrupp) som sedan dess deltagit i produktutvecklingen för att nå gemensamma mål. På ett tidigt stadium knöts kontakt med Holmedal Data som åtog sig att utveckla ett nytt trafikledningssystem med sammanhängande ekonomiredovisning som skulle göra Megtaxkonceptet till det kompletta verksamhetssystemet för taxi.

Sedan 1999 finns Megtax även på den norska marknaden. 2006 introducerades en helt ny manöverpanel med färgskärm. 2009 utvecklades en helt ny taxameter, MT350, med Taxi Stockholm som första kund, och som tillsammans med MT310 som kom 2011 uppfyller det nya mätinstrumentdirektivet MID.

Från juni 2012 ingår Structab i den danska Frognekoncernen som med sin 40-åriga historia inom mobil kommunikation bildar en gedigen plattform för framtida expansion. Idag har Structab betydande marknadsandelar i både Sverige och Norge och finns sedan 2013 även i Finland hos Taxi Helsingfors.

I mai 2017 öppnades Structabs Redovisningscentral som idag hanterar en dryg tredjiedel av Sveriges taxifordon.

I juni 2019 lanserades MegTax 410 med Android och det unika driftläget, som gör förarens vardag enklare tack vare smartare lösningar.

Under 2025 planerar vi för lansering av det senaste tillskottet i MegTax-familjen, MegTax 550.

Sök jobb/lediga platser

MegTax 410

Absolutte topmodellen

MegTax 350

”Stand-alone” taxameter

Betal och kvittera

Betallösning efter behov

Kontakt

Vill du att vi kontaktar dig?
Välj vad du är intresserad av så kontaktar vi dig