Det skräddarsydda verksamhetssystemet

Megtax erbjuder ett stort utbud av kommunikationslösningar anpassade för olika system.
MIKAEL, VD
Vi gör det enkelt att driva lönsam persontransport i en komplex mobil värld.

Ring oss för ett samtal om affärskritiska teknikbeslut som kan gynna din affärsstrategi.
MIKAEL, VD

Flexibilitet i förarsätet

Den snabba tekniska utvecklingen inom mobilitet och persontransporter gör valet av rätt taxameter för ditt boknings- och dispatchsystem till ett av de viktigaste strategiska affärsbesluten ditt taxiföretag kan göra.
Därför har vi utvecklat MegTax-familjen till de mest flexibla taxametrarna på marknaden. Megtax erbjuder ett stort utbud av kommunikationsprotokoll anpassade för olika system. MegTax är försedd med ett öppet gränssnitt som gör att den kan kommunicera med många olika boknings- och dispatchsystem och faktureringsprogram.

Frihet att välja system

Tack vare MegTax inbyggda flexibilitet kan vi erbjuda ett komplett system för taxiföretag med olika typer av persontransporter. I samarbete med våra expertpartners inom trafikledning förser vi dig med kompletta systemlösningar baserade på MegTax flexibilitet.

I en ständigt föränderlig värld är du alltid säker med MegTax. Flexible Excellence kallar vi det.

Läs mer om våra olika tekniska partners nedanför och ta ett snack med Mikael och Pelle på Structab om hur en skräddarsydd lösning skulle kunna se ut för ditt företag.
Partners
Internett Trafikk Formidling AS, ITF, er en ledende leverandør av taxisystemer i Norge
Taxi & Transportation Service dispatch management solutions built for change.
HD-Transport är ett modernt modul-uppbyggt trafikledningssystem för taxi och budföretag.
MTI is a global manufacturer and provider of a innovative automotive P2P vehicle dispatch and booking service.
Frognes automatiske ruteberegning og tur-sammensætning sørger for realtids-overvågning af trafik og ressourcer.