Varbergs Taxis vd Henrik Andersson och Svenska Taxiförbundets medlemsansvarige Pierre Cederberg verkade trivas på MAG-mötet i Tällberg.

MegTax användarträff 2022 i Tällberg

Av Sveriges cirka 7 000 MegTax-taxameteranvändare deltog gott och väl 100
representanter 19 – 20 september 2022 vid MAGs (MegTax användargrupp) årliga
träff i Dalarna för att ta del av ny teknik och debattera aktuella branschfrågor.
Ytterligare steg mot digitalisering
Genom MAG har enskilda bolag möjlighet att vara med och påverka teknikutvecklingen.
– Mindre och medelstora taxibolag, som kanske inte har resurserna att själva driva en mångfacetterad teknikutveckling, har extra stor fördel av att vara tillsammans med likasinnade, säger Structabs säljchef Pelle Wiklander och fortsätter:
– I nära dialog med våra kunder, som är organiserade i MAG-föreningen, har vi under covidperioden tagit fram ett brett utbud av nyheter inom hela MegTax systemkedja, från bokning och trafikledning via HD Transport till ny hårdvara i bilen för redovisning. Till exempel innehåller toppmodellen MegTax 410 integrerade trafikledningsfunktioner, beröringsfri pekskärm, integrerad Android-plattform och nya smarta betalterminaler som är klara för Swish, Klarna, e-kvitto samt inbyggd ISA-funktionalitet.
Ännu fler digitala verktyg
Han berättar vidare att det sker en enorm utveckling inom digitaliseringen av betalningskedjan för taxi.
– I takt med att kontanterna fasas ut, ersätts de med digitala betalningssätt som innebär ett mervärde i resans värdekedja, och här ligger MegTax-systemen i framkant. Vi kommer att fasa in nya betalterminaler från Ingenico som har utvecklats enligt Smart Pos-principen, som är en helt ny generation av betalterminaler. De liknar en smarttelefon med pekskärm istället för knappar, accepterar alla betalningssätt (EMV-chip och PIN, kontaktlös, magnetstrip, wallets och QR-kod) och ger möjlighet till flera betalapplikationer som Swish, Klarna och e-kvitto. Med inbyggd 4G, 3G, GPRS, Bluetooth och wifi samt kamera kan kunder och förare känna trygghet när det gäller betalningen.
Stort intresse bland MegTax-folket att uppleva prototyp på MegTax 550 taxametern med unikt vertikalt/horisontellt läge.
”Kollegialt mingel är det vi längtat efter”
Det senaste MAG-årsmötet var virtuellt på grund av covid, men MAG 2022 var återigen ett fysiskt möte. Varbergs Taxis vd Henrik Andersson och Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi, delar med sig av sina synpunkter på användarstyrd teknikutveckling och några av tidens teman inom taxi.
Henrik Andersson: – Att få träffa andra branschkollegor är alltid trevligt! Man kan prata med dem och höra hur de lägger upp sin verksamhet, hur de tänker. Hur de använder systemen och hur vi kanske kan utveckla vår organisation. Man får helt klart bättre kontakt när man träffas under flera dagar än när man sitter virtuellt. Här har vi möjligheten att träffa kollegor från hela Sverige, och även systemleverantörer och utvecklare.
Peter Jansson: – Det är kul att vi återigen kan ha fysiska möten. Jag tycker att samarbetet mellan olika bolag är viktigt och det är lättare att samarbeta om man har ett ansikte på personen i fråga.
Jörgen Nilsson, vd på Vellinge Taxi, till höger i samspråk med Taxiförbundets ordförande Lennart Kalderén om konstiga krav vid upphandlingar.
”Gemensam teknikutveckling är nödvändigt”
Gemensam teknikutveckling är nödvändigt för att hänga med var konsensus på MegTax användare träffen i Tällberg.
Henrik Andersson: – Jag har haft förmånen att sitta i MAG-gruppens styrelse sedan 2018 och har på så sätt varit väldigt involverad i att få fram medlemmarnas önskemål. Jag har också varit ett bollplank för systemleverantörerna i deras tankar och funderingar. Varbergs Taxi har också testat produkter för Structab och Holmedal.
Peter Jansson: – Att systemen hela tiden vidareutvecklas är viktigt för oss slutanvändare. Om inte Structab och Holmedal hänger med i utvecklingen måste vi se oss om efter andra system och det är både krångligt och kostsamt. Därför är det väldigt viktigt att MAG ligger på om vikten av de olika förändringarna.
Debatt om viten inom upphandling
Ämnet ”Viten som affärsidé” debatterades. Har du själv upplevt den beskrivna situationen där det har gått inflation i antalet viten inom upphandlad trafik?
Henrik Andersson: – Jag kan tycka att viten är bra för dem som inte sköter sig, men det blir samtidigt ett väldigt stressat läge för all inblandad personal om man tillexempel skulle ha chaufförer som ringer in och sjukanmäler sig på morgonen. Vidare får det ju inte vara så att vitena är helt orimliga i förhållande till skadan som uppkommit.
Peter Jansson: – Ja, vi är drabbade av detta fenomen. Inte i lika stor omfattning som andra, men tyvärr så ökar det både i omfattning och kostnad även för oss.
”Fler tjejer i taxibranschen” debatterades också.
Det finns närmare 7 500 taxibolag i Sverige. Totalt har 75 000 personer taxiförarlegitimation. Av dessa är knappt tio procent kvinnor. Hur upplever du kvinnors intresse av att äga/köra taxi? Hur är inställningen bland taxikunder och manliga kollegor till kvinnor som chaufförer/ägare?
Peter Jansson: – Vi har en tjej som är ägare och några chaufförer, men jag skulle önska att det blev fler. Tyvärr så är det inte så vanligt med kvinnliga sökande. Inställningen till kvinnliga chaufförer upplever jag som väldigt positiv både bland kollegor och kunder.
Ellinor Ohlsson, taxiägare hos Varberg Taxi ser gärna att hon får fler kvinnliga kollegor. Det finns fördomar om att taxiföraryrket behöver tvättas bort menar hon.
Läs mera om MAG mötet i Tällberg 2022 (Taxiidag#7, 2022: https://pub.taxiidag.se/cca97856-e3e5-478a-a4d4-923c873b2946)
Läs MAG medlemsinformation (länk till https://www.structab.se/sv/mag_anv.aspx)