Tällberg träff 2022

Av Sveriges cirka 6 500 MegTax-taxameteranvändare fick över 100 representanter, som deltog vid MAG:s (MegTax Användar Grupp) årliga träff som i 2018 hölls i Tällberg, chansen att lufta sin tveksamhet över den nya taxikategorin SUFT som planeras infört 2019.

Taxifolket fick vädra sina åsikter om SUFT

Mötet emellan taxi-Sverige och myndighets-Sverige uppenbarade en klyfta och speglade kritiken i remissvaren från i våras. När det gäller tids-, teknik- och ekonomiaspekten finns massor av obesvarade frågor. Medvetna förare, ägare, myndigheter och politiker måste fråga sig själva om SUFT verkligen är ett genomtänkt botemedel och vad kategorin egentligen ska åstadkomma; ännu en kontrollinstans emot fusk eller ett visionärt nytt affärsområde inom framtidens mobilitet?