Du kommer att bli kontaktad via ett riktat utskicka till dig där vi informerar om pris och övriga villkor. Du behöver inte göra något innan dess.
Lane3000 går bara att hyra. Hyrpriset beror på vilken inlösare du har. Det är ett något lägre pris om du har inlösen via Wordline - f.d. Bambora.