RC-inloggning

Varför egen inloggning:
 

Den största fördelen med att ha en egen inloggning är att själv kunna sätta fordon ”ur drift” alla tider på dygnet, året om, och inte vara beroende av våra öppettider (ni kommer fortfarande få varnings-mailen från RC för fordon som inte skickat in data på 5 dagar eller mer). 
 

 

Mer fördelar:
 

·Kontrollera att alla dina fordon är korrekt anmälda till vår RC

·Kontrollera att dina fordon skickar in poster till RC

·Kontrollera vilka fordon som är satta i ”ur drift”

·Möjlighet att se historik kring varningar och ”ur drift” på dina fordon.
 

Läs mer under meny Redovisningscentral / Inloggning